Idétävling om Framtidens Kollektiva Resande

Hur kan tysta, utsläppsfria elbussar integreras i stadsmiljön när städer planeras och växer? Det är uppgiften när Sweco och Volvo Bussar nu utlyser en idétävling för blivande arkitekter i Sverige.

 I Sverige reser 1,4 miljoner människor med kollektivtrafik varje dag, och fler ska det bli. Enligt de nationella målen ska kollektivtrafikens andel av resandet öka kraftigt under de kommande åren. Här utgör transportbehovet i våra växande städer en särskild utmaning. Hur kan vi tillsammans skapa nya smarta och attraktiva lösningar för framtidens hållbara resande – utan buller och avgaser? Med eldrivna bussar skapas förutsättningar för tysta och helt utsläppsfria transporter, vilket gör att resenärer kan hämtas och lämnas på platser som inte är möjliga att trafikera idag, till exempel inomhusmiljöer.

På Sweco och Volvo Bussar tror vi att det finns många nya sätt att integrera elbussar och andra framtida transportmedel på när städer planeras och utvecklas. Därför bjuder vi nu in studenter från Sveriges alla arkitektutbildningar till en idétävling.  

Vi efterlyser en vision för de rum eller platser som kan skapas i gränssnittet mellan elbussar och andra trafikslag eller målpunkter i form av en publik byggnad. Förslaget ska visa en resandemiljö där alla känner sig välkomna och där trygghet och komfort står högt på kravlistan. 

INSTAGRAM KONTO FEED:

 

INBJUDAN

Sweco och Volvo Bussar bjuder in studenter från alla Sveriges arkitektskolor att delta i en idétävling om framtidens kollektiva resande.

Tävlingsuppgiften är att utforma ett förslag på en plats i stadsmiljön där elbussar på ett innovativt sätt integreras med en byggnad eller utomhusmiljö.

Tävlingen kommer att pågå från 26 januari till 24 mars 2017. Sista anmälningsdag är 17 mars.

Tävlingen omfattar två kategorier: Mest visionära förslag samt Mest genomförbara förslag. Ett vinnande team kommer att utses per kategori. Prissumman är på totalt 70 000 kr.